Измиха боклуците от пивоварна "Загорка" в езерото "Загорка"

Измиха боклуците от пивоварна "Загорка" в езерото "Загорка"

РИОСВ-Стара Загора ще санкционира фирма допуснала разлив на нефтопродукти в приток към езерото „Загорка” Дадени са предписания за незабавно почистване РИОСВ – Стара Загора извърши незабавна проверка по сигнал за замърсяване на водите на езеро „Загорка” в град Стара Загора. На място бе констатирано наличие на мазни петна и неприятен мирис от нефтопродукти по повърхността на водите на езерото в северозападния му край. Проверката установи, че замърсяването е започнало от разлив на нефтопродукти от служители на фирма „Клийнър” ООД, град Стара Загора, които са почиствали локалното пречиствателно съоръжение и ревизионни шахти на пивоварната в град Стара Загора. В близост до мястото на почистването преминава приток на река Бедечка, който се включва в езерото „Загорка”. Мазни разливи, наблюдавани около специализирания автомобил, с който се извършва почистването на съоръженията, са достигнали чрез притока до езерото. От мястото е взета водна проба за последващ лабораторен анализ по седем показатели от Регионална лаборатория – Стара Загора към ИАОС. На „Клийнър” ООД са дадени предписания за незабавно почистване на разливите от нефтопродукти около притока на река Бедечка и нефтените петна в езеро „Загорка”. Срещу дружеството е образувана административно - наказателна процедура.

   

0 коментарa

Виж още