Използват морската вода за охлаждане на обществени сгради

Използват морската вода за охлаждане на обществени сгради

Областният управител Константин Гребенаров взе участие в тридневен семинар на тема „Eнергийна ефективност, информационни и комуникационни технологии”- част от проект CO2Frее „Сътрудничество за насърчаване на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност”, изпълняван от Агенция за регионално развитие и иновации гр. Бургас. Форумът се проведе в гр. Йорншьолдсвик, регион Вастернорланд (Швеция) и имаше за цел обмен на ефективни практики за подпомагане на местните и регионални власти в областта на иновациите и енергийната ефективност. През първия ден от посещението си Областният управител се запозна с добри политики в сферата на енергийната ефективност и опазване на околната среда, както и с различни екологични инициативи, в които участие взима цялата местна общност – неправителствени организации, граждани, транспортни фирми и др. Пример за такава инициатива е стратегията за намаляване на разходите в администрациите чрез свеждане до минимум консумацията на енергия и хартия, която в Швеция се прилага успешно. През втория и третия ден губернаторът посети водещи шведски фирми за пречиствателна техника и горска промишленост, които използват алтернативни екологични технологии като средство за опазване на околната среда. Такава е общинската фирма - Ovik Energi, която използва водата от морето за охлаждане на обществени и промишлени сгради, търговски обекти и домове. Гребенаров посети и El-forest - фирма за производство на първите в света хибридни електрически дърводобивни машини, които предлагат намалена консумация на гориво и емисии на въглероден двуокис, по-малко вреди върху дърветата и върху почвите в горите. Гребенаров оцени семинара, като изключително интересен и полезен и сподели, че голяма част от добрите практики могат да се прилагат и в България. «Бъдещето е в новите технологии и нашата страна, като част от модерна Европа трябва да насочи всичките си усилия към въвеждане на такива системи и услуги, които да отговарят едновременно на изискванията, както на съвремения човек, така и на екологичните норми», допълни още областният управител Константин Гребенаров.

   

0 коментарa

Виж още