Изпълнителната агенция по горите вади на пазара 100 000 коледни елхи

Изпълнителната агенция по горите вади на пазара 100 000 коледни елхи

Изпълнителната агенция по горите, чрез своите териториални поделения – Държавните горски и ловни стопанства, и през тази година има готовност да предостави на пазара около 100 000 бр. коледни елхи. През 2008 година само от ДГФ са добити около 40 000 бр. дръвчета, като голямо количество елхи се добиват и от недържавни разсадници и гори. Първите дръвчета вече се появиха на пазара в някои от големите търговски вериги от началото на м. Декември, предлагани от търговците на цени от 7-8 до 15-25 лева в зависимост от размера, вида и наличието на контейнер с почва за засаждане след употребата им. Основно коледните елхи се добиват от специално създадените плантации в държавния горски фонд, от горски разсадници, от просеки на електродалекопроводи, при извършване на отгледни сечи, както и от върховете на дървета отсечени при други видове сечи. Добивът на елхите се осъществява от физически и юридически лица, които са подали заявки в Държавните горски и ловни стопанства. Добивът от разсадниците и плантациите за коледни елхи става след заплащане на цената определена от съответното стопанство, в съответствие с размера и разходите за отглеждането им. При добив на елхи по някой от другите начини от ДГФ се заплащат такси, чийто размер е определен с Постановление на МС №202/11.08.2008г., след издаване на позволително за странични ползвания. Размерът на таксите варира от 2,50лв – за елха с височина до 1м, 3,00лв – за елха до 2м и 4,50лв – за дръвче над 2м. Крайната цена, която стига до потребителя варира значително и се определя от самите търговци търговците, като дръвче с височина 1м се продава за около 7- 8 до 10 лв. Тенденциите в последните години показват че се увеличава ползването на контейнерни или изкуствени коледни дръвчета за сметка на традиционните отсечени елхи. Основните дървесни видове от които се добиват коледни елхи са обикновена ела и смърч и в по-малка степен – бял и черен бор. За сравнение на пазара в ЕС се предлагат основно видове ела, като особено популярен е abies nordmaniana. Физическите лица собственици на гори не заплащат такса, ако решат да отсекат елха от собствения си имот. Те обаче също трябва да имат позволително за странични ползвания издадено от съответното държавно горско и ловно стопанство, с което да удостоверяват, че дръвчетата са легално добити от собствената им гора. По време на кампанията за добиване на коледни елхи, Държавните горски и ловни стопанства извършват контрол по цялата верига – от сечта, през маркирането с контролна горска марка в отреза с черна боя, транспортирането им и продажбите на дръвчетата по тържищата. Дежурствата на контролните горски пунктове, проверките по пътищата и други възлови места съвместно с органите на МВР, са част от засилените мерки, които предприемат служителите по горите срещу опитите за незаконна сеч и търговия с коледни дръвчета.

   

0 коментарa

Виж още