Изтичането на „мозъци“ продължава! Защо е така?

Изтичането на „мозъци“ продължава! Защо е така?

Липсата на професионални кадри става все по- голяма спънка за бързото развитие на много производства, акакто и на цели отрасли в икономиката. Вместо да върви към по- добро, положението става все по- нетърпимо. Често чуждестранни проекти не могат да бъдат осъществени в България, отново заради липсата на специалисти в съответната област.

Разбира се малоумно е да се взимат мерки за спиране на емигрантския поток поради основателни причини. Икономиката ни не е способна да осигури работни места за един милион емигранти, освен безработните които са по региони. Голяма част от тях са неквалифицирани.  А и от емигрантите в страната влизат около 1.17 милиарда евро годишно. СУмата многократно надвишава БВП, коментира trud.bg.

Затова трябва да се насочи вниманието към задържане на квалифицираните кадри в страната. Страната ни дори и в момента продължава да е с най- несправедливо заплащане на труда в границите на ЕС. Премахването на тази несправедливост до голяма степен ще намали отлива на квалифицирани хора от страната.

Синдикатите в съдружие с държавата трябва да разработят схема, осигуряваща чувствително нарастване на трудовите възнаграждения в сравнение с производителността на труда.

Без подобни промени в начина на разпределение на националния доход между труда и капитала, страната ни ще продължи да съществива като държава с най-ниските доходи и най- висока емиграция на квалифицирани хора, най-бавно доближаваща се през последнитегодини до осреднените за ЕС социални и икономически показатели, страната с най-внушителен процент работещи бедни.

Добре е да се спре съпротивата срещу по- динамичното увеличаване на минималната рабитна заплата, да се престане с определенията, че това е „административна намеса“ на пазара на труда. За жалост, не се забелязва, че тази държавна   намеса е утвърдена политика както в САЩ, така и в Германия. Време е сериозният бизнес да разбере, че няма по- добре мотивиран работник или служител от справедливо платения. У нас продължава да се шири безнаказаността, затова работодатели си позволяват да „извиват ръцете“ на своите служители и работници.

 

   

0 коментарa

Виж още