Изтича срокът, в който физическите лица могат да платят дължимия данък с отстъпка

Изтича срокът, в който физическите лица могат да платят дължимия данък с отстъпка

На 11 февруари изтича срокът, в който физическите лица могат да платят дължимия данък за довнасяне по годишната си декларация с отстъпка от 5%, припомнят от приходната агенция. Плащането на данъка може да стане и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на следващия работен ден. От приходната агенция напомнят, че отстъпката от данъка за довнасяне може да се ползва само при условие, че авансовият данък е внесен през 2012 г. Най-често задължение да внасят авансово подоходен данък имат наемодателите, които по закон са длъжни да правят тримесечни вноски. Освен по интернет, плащането на данъци и осигурителните вноски може да стане по пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета или по банков път. За плащане на данък върху доходите от физическо лице при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси.

   

0 коментарa

Виж още