Изтича срокът за регистрация на предплатени SIM-карти

Изтича срокът за регистрация на предплатени SIM-карти

Във връзка с изискването на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) всички собственици на предплатени SIM-карти да декларират лично и писмено самоличността си пред своя мобилен оператор до 31 декември 2009 г. Мобилтел Броят на регистрирани към 27 декември 2009 година карти е 713 754. Очакваните регистрации до края на годината са още около 100 000. За да регистрират своите предплатени карти, клиентите на оператора е необходимо да знаят, че регистрацията трябва да бъде извършена до 31 декември 2009 г. Ако до тази дата картата не бъде регистрирана, изходящите повиквания и SMS-и, с изключение на услугите за спешни повиквания, ще бъдат спрени. Абонатите разполагат и с толеранс от няколко дни до 4 януари, които са почивни. Заради това спирането на изходящите повиквания и SMS-те на нерегистринаните абонати ще започне поетапно от 4 януари. След тази дата клиентите с прекъснати изходящи повиквания също ще имат възможност да регистрират Prima картата си, преди да достигнат срока (31 януари) за прекъсване и на входящите им обаждания. След 31 януари 2010 телефонните номера ще се запазят до изтичане на крайния срок на валидност на картата. Ако преди този срок, клиентът се регистрира, предплатената услуга ще бъде възстановена. Клиентите на М-Тел могат да предоставят своите данни единствено в магазин на оператора, негов официален партньор, както и във всички станции на Български пощи. Регистрацията трябва да бъде направена лично от потребителя на SIM-картата. Ако клиент няма възможност да се регистрира лично, то данните му могат да се предоставят и от негов пълномощник. Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено и да съдържа текст, че упълномощеният има право да предостави съответните данни от ваше име. Регистрирането на предплатената карта е безплатно. Глобул Около 40 % - 719 000 от всички потребители на предплатена услуга на оператора вече са регистрирани. Във връзка със зачестилите случаи, в които неизвестни лица предлагат регистрация на предплатени SIM-карти по домовете срещу такса, GLOBUL информира, че операторът не предлага такава услуга и във всички случаи става дума за опит за измама. Потребителите не бива да предоставят на такива лица свои лични данни или да заплащат каквато и да е била сума за регистрация на предплатена карта. Компанията призовава своите клиенти незабавно да информират за подобни опити за измама органите на полицията. Потребителите на предплатената услуга на GLOBUL b-connect и FROG ще могат да регистрират своите карти освен в магазините от търговската мрежа на оператора или официалните партньори, така и във всички 3000 клона на Български пощи ЕАД в цялата страна. Услугата е напълно безплатна. Достатъчно е потребителите да представят в магазин на GLOBUL или официалните партньори на компанията документ за самоличност. Възможна е регистрация и чрез нотариално заверено пълномощно. Виваком Процентът на предплатените активни карти на оператора, регистрирани към вчерашна дата е близо 50%. Регистрацията на предплатените карти е абсолютно безплатна и става лично или чрез упълномощен представител във всеки един от магазините на VIVACOM, Български пощи или в партньорската мрежа на телекома. Клиентите трябва да носят предплатената SIM карта и документ за самоличност. Ако картата, която регистрират е на друго лице, потребителите трябва да представят и заверено пълномощно. За да стимулира клиентите си на предплатени мобилни услуги да регистрират в срок своите карти, VIVACOM дава на всеки от тях по 50 включени минути в мобилната си мрежа.

   

0 коментарa

Виж още