Източникът на неприятните миризми е индустриален

Източникът на неприятните миризми е индустриален

Тази сутрин след получени сигнали експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки. Заключенията са, че източникът на неприятните миризми е индустриален от Източна промишлена зона на град Русе. Проверени са инсталации, които работят с нефтопродукти. Установено е, че за последното денонощие няма напъпили производствени аварийни ситуации. Това се потвърждава и от звеното Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” - Русе. Най вероятно се касае за залпово изпускане на емисии. Това в съчетание с неблагоприятните метеорологични условия за разсейването на замърсителите през последното денонощие (в периода 21.00-07 часа - ниски почасови и средноденонощни скорости на вятъра, липса на вертикално смесване на въздушни маси) е причина за дискомфортното усещане на жителите на град Русе в различни части на града. Автоматичната станция за контрол на качеството на атмосферния възсух в кв. „Възраждане” не е отчела отклонения от нормите. Продължава работата по обследване на технологичните режими на инсталациите.

   

0 коментарa

Виж още