Из кулоарите на съда: Делото "Габровница" срещу екозащитник" - решено до месец

Из кулоарите на съда: Делото "Габровница" срещу екозащитник" - решено до месец

Вчера беше последното заседание на Окръжен съд - Стара Загора, по заведеното от "Габровница" АД дело срещу председателя на гражданско сдружение "За чиста Розова долина" Крум Владев. През 2007 година турската фирма поиска да й бъдат изплатени 30 000 лева неимуществени вреди заради изявления, уронващи авторитета й. Подобно дело от "Габровница" АД заведоха и срещу кореспондентката на БНР Венелина Попова. Поводът за исковите молби бяха публикации и изявления за замърсяване на околната среда вследствие на производствената дейност на фирмата. Притесненията на живеещите в Розовата долина бяха провокирани от многократно по-високите емисии на фини прахови частици, както и от замърсяването на водите с вредни химически вещества. На предишното заседание адвокатът на Владев - Недялко Младенов, изрази съмнения, че подписите върху исковата молба и първоначалното пълномощно са на бившия прокурист на "Габровница" АД Екуб Тюрен и поиска той да бъде призован в съда. Вчера вместо него в залата влезе новият прокурист Чаатай Пиядеджи, който потвърди автентичността на подписите и заяви, че поддържа исковата молба за 30 000 лева. Самият Тюрен представи чрез адвокат Тотьо Иванов справка за задгранично пътуване, което не му позволява да се яви лично. В кратката си пледоария Иванов поиска съдът да уважи иска, тъй като той е основателен. В отговор Младенов подчерта, че всички изнесени от Владев факти са на базата на констатации на РИОСВ - Стара Загора, на наложени финансови санкции и на преки впечатления на екологични граждански сдружения и на жители на близки населени места. Младенов добави, че наднорменото замърсяване на околната среда продължава и сега, но в по-малки размери. От друга страна, предприятието не е представило никакви доказателства за нанесени имуществени щети, което на практика правило иска незаконосъобразен. Съдът постанови двамата адвокати да предоставят до една седмица пледоариите си в писмен вид, а решението ще стане известно до месец.

   

0 коментарa

Виж още