Има ли санкционирани за неспазване на правилата за тютюнопушене?

Има ли санкционирани за неспазване на правилата за тютюнопушене?

През отминалата 2016 година на територията на Община Стара Загора са направени 6411 специализирано проверки от РЗИ- Стара Загора, касаещи спазването на разпорежданията за тютюнопушенето на обществени места. Проверени са 2139 лечебни и здравни заведения986 детски и учебни заведения, 2394 обществени обекти и 1099 обекти за хранене и забавление, информират от zarata.org .

Направените проверки в по- голямата си част са след подаден сигнал за натушение, като са извършвани по всяко време на денонощието и без предварително предупреждение.  В тях са взели участие служители на РЗИ- Стара Загора и служители на ОД на МВР в града.

На база направените проверки са издадени 23 предписания, съставени 13 акта и са издадени 11 наказателни постановления за глоби на обща стойност 3 100 лв.

Наред с административно- наказателните мерки,  РЗИ- Стара Загора организира множество образователни дейности в учебните заведения и сред населението. Целта е да се достигне някаква промяна в поведенческия модел на населението, грижата за здравето на хората.

В РЗИ Стара Загора функционира и кабинет за отказване от тютюнопушенето, където се провеждат множество консултации с желаещите да направят тази крачка.

Миналата година от тези консултации са се възползвали 1058 човека, а 209 напълно са спрели цигарите.

Известно е, че РЗИ Стара Загора си сътрудничи със Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите за съблюдаване спазването на забраната за тютюнопушенето.

   

0 коментарa

Виж още