Индекси на пазарните цени на жилищата за третото тримесечие на 2010 година

Индекси на пазарните цени на жилищата за третото тримесечие на 2010 година

Индексът на пазарните цени на жилищата за третото спрямо второто тримесечие на 2010 г. е 98.8%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 1.2% (табл. 1). Индексът на пазарните цени на жилищата за третото тримесечие на 2010 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година е 94.0%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 6.0%. През третото тримесечие на 2010 г. спрямо предходното е регистрирано намаление на цените в 16 областни градове, като по-значително е в Габрово - с 8.6%, Търговище - със 7.2%, и Хасково - с 5.8%. Увеличение на цените е регистрирано в останалите областни градове. Средната пазарна цена на жилищата за страната през третото тримесечие на 2010 г. е 959.79 лв./кв. м. Най-високи са средните цени в София (столица) - 1 592.58 лв./кв. м, следвана от Варна - 1 557.17 лв./кв. м, и Бургас - 1 164.88 лв./кв. м. Средната пазарна цена на жилищата в Стара Загора през третото тримесечие на 2010 г. е 890.78 лева .

   

0 коментарa

Виж още