Инж. Михаил Митков: „ТЕЦ Марица Изток 2” понижи два пъти цената си за ел. енергия на регулирания пазар

Инж. Михаил Митков: „ТЕЦ Марица Изток 2” понижи два пъти цената си за ел. енергия на регулирания пазар

„ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД понижи два пъти цената си за ел. енергия на регулирания пазар от началото на тази година въпреки повишената цена на въглищата с 14,09 %, считано от 1 април 2008 година. Kаза инж. Михаил Митков, директор на Дирекция „Експлоатация” в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД. От 1 януари 2010 година по искане от страна на дружеството цената на произвежданата от централата електроенергия бе редуцирана от 65,47 лв./Мвтч на 63,32 лв./Мвтч. От 1 юли 2010 година ДКЕВР намали повторно общата цена на електроенергията до 62,51 лв./Мвтч. Постигнатата висока ефективност след извършената рехабилитация и предприетите мерки за оптимизирането на разходите позволи само за 6 месеца цената на произвежданата от „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД ел. енергия да бъде намалена с 2,96 лв./Мвч, което носи и своя положителен ефект за обществото, каза инж. Митков. Над 43 млн. лв. е реализираната икономия за 2010 година от оптимизиране на разходите във връзка с финансово-икономическата криза. Въпреки така създалата се ситуация, дружеството завърши почти изцяло едни от най-големите проекти в българската енергетика – рехабилитацията на блокове от 1 до 6 и изграждането на сероочистващи инсталации за блокове 1, 2, 3 и 4. Изведен от експлоатация бе шести блок, с което започна рехабилитацията на блокове от 5 до 8 и вторият етап от модернизацията на централата. Рехабилитацията на турбините на блокове 5 и 6 са част от т.нар. Японски проект. Останалите подобрения са заложени от ръководството на централата и се извършват със собствен финансов и човешки ресусрс, като 70 % от ремонтните дейности се изпълняват от служители на централата, каза той. Планираните собствени средства на централата за 2010 година за подобрение, модернизация и оборудване са в размер на 110, 409 млн. лв. Вложени в подобрения и оборудване са 99,779 млн.лв., от които по заема от японската банка за международно сътрудничество (JBIC) са усвоени 21,127 млн.лв. – привлечен капитал, платим от дружеството в бъдеще време. Със собствени средства „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД изгради два комина с газоходи от най-модерния GRP материал за сероочистващите инсталации на блокове 7 и 8. Извършена бе и цялостна модернизация на блок 6, която доведе до повишаване мощността му от 210 на 230 мегавата и увеличи живота на оборудването с 25 години, обясни инж. Михаил Митков.

   

0 коментарa

Виж още