Иновативен модел за приемна грижа, стартира в Казанлък 

Иновативен модел за приемна грижа, стартира в Казанлък 

Като един от основните партньори на Агенцията за социално подпомагане, по Проект  „Приеми ме 2015“ по ОПРЧР 2014 г.– 2020 г., Община Казанлък информира гражданите си, че тепърва, в страната ще бъде въведен абсолютно нов областен модел, служещ  за управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“. 

Огнян Христов, който ръководи проекта „Приеми ме 2015 г.“, заедно с представители на Националния екип за организация и управление на проекта, днес осъществиха своята първа работна среща. 

Новата визия за въвеждането на иновационният модел за управление, както и по предоставянето на услугата „приемна грижа“, бе представен пред всички екипи по приемна грижа, както и към отделите за „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“. Всички екипи, сформирани на базата на областен принцип, ще бъдат включени в модела за предоставяне на „приемна грижа“. 

След като бе извършен много подробен отчет, за регионалните потребности, от настаняване на деца в риск, включително и свързаната с тях бройка и разположение на екипите по приемна грижа, консултативния експертен съвет към проекта, единодушно и с пълно мнозинство прие концепцията, която представлява част от Плана за развитие на услугата за 2016-2017 г.

В новоприетият план се предвижда, в община Казанлък да бъде отворена нова работна позиция  за социален работник, който да бъде член на Областния екип по приемна грижа и чиято основна задача, ще е да изпълнява всички задания, във връзка с кандидатите и приемните семейства от общините Павел баня, Казанлък и Мъглиж.

Вчера, Община Стара Загора, официално обяви процедурата по подбора на Областният екип по приемна грижа. 

   

0 коментарa

Виж още