Инспекторите от Офиса на НАП в Стара Загора предотвратиха данъчни измами за 27 880 251 лева

Инспекторите от Офиса на НАП в Стара Загора предотвратиха данъчни измами за 27 880 251 лева

Инспекторите от Офиса на НАП в Стара Загора предотвратиха данъчни измами за 27 880 251 лева. След приключилите 259 ревизии за месеците януари- ноември 2010 година, 92% от тях са завършили с разкрити опити за щети на бюджета. Най- много са ревизиите в бранш Търговия на едро – 40, с допълнително установени задължения за 10 256 119 лева. 9 фирми производители и търговци на зърно и зърнени култури са укрили данъци за 4 990 170 лева. Продължават наблюденията и селекцията на фирми от строителния бранш. 36 от проверените фирми са санкционирани с ревизионни актове за 3 713 021 лева. През последните месеци се наблюдава тенденция автомобилните превозвачи и извършващите транспортни услуги също да „спестяват” от данъци и осигуровки. 7 ревизирани фирми са укрили данъци за 1 927 204 лева. Обичайно най-голям е размерът на недекларирания данък добавена стойност възлизащ на 23 884 639 лева. Ревизорите установиха и невнесени здравни и социални осигуровки за 1 514 788 лева. На светло са и юридически лица „пропуснали” да декларират и внесат в бюджета данък печалба за над 1 300 000 лева. Действията на контролните органи са ежедневни и очакваме с новите промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в някои от данъчните закони да защитим фиска още по-успешно.

   

0 коментарa

Виж още