Институт за модерна политика: Изненади на изборите ще има!

Институт за модерна политика: Изненади на изборите ще има!

Според изследване на Института за модерна политика „изненадата“ в тези избори може да бъде точно Ивайло Калфин. От Института са анализирали първите 10  дена от кампанията и предположенията са, че констатираните тенденции ще окажат влияние върху карйния резултат от съревнованието.

  1. Вече не може да се каже категорично кой ще достигне до втори тур кой ще е абсолютен победител
  2. Тонът на цялата предизборна кампания е изключтелно безизразен и изцяло подчинен на актуалните скандали по върховете
  3. Ореола от образа на ГЕРБ скоростно изчезва и авторитетат на партията атслабва главоломно. Наблюдава се липсата на адекватни реакции в ключови моменти и определена дезориентираност.
  4. Кампанията на БСП все още не изглежда да е публична. Трудно е все още да привлече вниманието и подкрепата на обществеността. Определено липсват симаптии от страна на интелетуалци и други политически партии и организации.
  5. Слабостите на кандидатите, които в началото смятахме за водещи, помагат на трима други кандидати, които набират все по- голяма популярност и обществена подкрепа- Ивайло Калфин, Татяна Дончева и Карсимир Каракачанов.

Според наблюденията кампанията на ГЕРБ няма инициатива и преследва събитията. Наблюдава се изострена критика към управляващите. Закъснялото обявяване на кандидатурата на ГЕРБ донесе само негатив, на който не успяват да се противопоставят. Всичко изглежда доста дезориентирано.

БСП напомнят разпръсната мозайка. Мероприятията от кампанията до момента са изцяло в партийнит екръгове.Няма гражданска подкрепа. Кампанията не е фокусирана и липсват конкретни послания. Няма критика към управляващите или ако се появи такава, тя съвсем вяла и обрана.

Тези слабости в кампаниите на двамата по- големи, ще даде предомство на останалите кандидати да достигнат до втори тур.

Ивайло Калфин би могъл с подходящо насочена кампания да спечели симпатиите на умерената градска интелигенция и работещите хора. Тези хора не търсят сериозни трусове, нито ще пожелаят БСП да се върне на власт.

Татяна Дончева може да разчита на хората, които са разочаровани от старата левица и десница, най- вече младите, които не одобряват старите партии. Ако засили критиката към управлениято, може да вземе част от протестния вот и някои неурални избиратели.

 

Красимир Каракачанов има потенциал в патриотично-националистически сегмент от избиратели. Заради близостта на патриотите с упрсвляващите, няма да успее да привлече голям протестен вот.

   

0 коментарa

Виж още