ИНТЕРЕСНО - Кабинетът определи 12-специалности за "защитени"

ИНТЕРЕСНО - Кабинетът определи 12-специалности за

Правителството обяви за "защитени" 12 специалности от висшето образование. Гласувани бяха и около 140 000 лева разходи за стипендии на изявени обучаващи се.

Съгласно Закона за висшето образование "защитени специалности" са тези, за които липсват достатъчно желаещи, но съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за страната, като учебната програма е уникална или се осъществява само в един държавен ВУЗ. 

В списъка са включени следните  специалности - арабистика, арменистика и кавказология, индология, иранистика, китаистика, кореистика, новогръцка, португалска, румънска и унгарска филология, японистика и хебраистика. 

За издръжката на обучението по горепосочените специалности е предвидено допълнително финансиране.

Кабинетът гласува и допълнителни средства в размер на 83 975 лв. за изплащане на стипендии и еднократни финансови помощи на обучаващи се в училищата по изкуствата и културата към Министерството на културата, както и за подпомагане на ученици от общински училища по Програмата за мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Гласувани са и допълнителни трансфери към общините за 2016 г. в размер на 55 350 лв. за изплащане на стипендии на 62-ма ученици в общински учебни заведения, които са придобили право на стипендия по Програмата.

Направени са и промени в Наредбата за ползване на студентски общежития и столове. Премахнати са ограниченията за възраст и за срок за пребиваване в общежития на преподаватели и научни работници. 

До този момент учените и преподавателите имаха възможност да ползват общежитие до 35-годишна възраст, за не повече от пет години. Настоящите промени  гарантират равните права на преподавателите и академичната общност.

Да определят срока за пребиваване имат възможността висшите училища, БАН и научните организации, които обособяват в свои вътрешни правилници реда и условията за настаняване в студентските общежития на лица от научно-преподавателския си състав. 

Осигуряването на възможност за използване на студентско общежитие на учени и преподаватели е част от кадровата и социална политика на висшите училища, БАН и други научни организации.
 

   

0 коментарa

Виж още