Интернет присъства в 25 % от домакинствата у нас

Интернет присъства в 25 % от домакинствата у нас

Всяко четвърто домакинство в България е имало достъп до интернет през 2008 година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). С 6 % е нараснал относителният дял на населението, което се е възползвало от неограничените възможности, които предлагат съвременни компютърни технологии. 43 % от лицата в България пък са посочили, че са използвали компютър през 2008 година, информира агенция Фокус. Една трета от населението в България "сърфира" в интернет всеки ден или поне веднъж седмично за различни цели или дейности. От него най-активна е възрастовата група на подрастващото поколение от 16 до 24 години - 29 %, следвана от лицата между 25 и 34 години, които представляват 27 % от населението, което редовно използва интернет. Относителният дял на висшистите, които се възползват от предизвикателствата, които предлага глобалната мрежа, е 68 %, докато от лицата със средно образование 32 % "сърфират" всеки ден или поне веднъж седмично. Все повече компании в България ориентират своята пласментна политика към използване на глобалната мрежа. Делът на предприятията, които са получавали поръчки за продажби на стоки или услуги в интернет, се е увеличил двукратно в рамките на една година (2 %).

   

0 коментарa

Виж още