ИНФОРМАЦИЯ от Кризисния щаб

ИНФОРМАЦИЯ от Кризисния щаб

За изминалото денонощие в Стара Загора са изразходвани 68 000 куб.м газ – съобщи проф.Димитър Динев, ръководител на Кризисен щаб при Община Стара Загора. Повишената консумация се обяснява с включването от вчера на подаване на газ за 4-те метан-станции в града – уточни проф.Динев. Комисията за повторна проверка техническото състояние на горивните инсталации, вчера приключи своята работа. Резултатите от проверките ще послужат като основа за издаване на Заповед на кмета на Община Стара Загора до директорите на общинските училища. В нея ще бъдат описани монтажно-ремонтните дейности, необходими за привеждане в готовност на отоплителните системи за преминаване на алтернативно гориво. От друга страна Кризисният щаб при Община Стара Загора ще предложи в Бюджета на Община Стара Загора за 2009 година да бъдат заложени средства за преминаването на отоплителните системи на алтернативно гориво като капиталови разходи. Останалите, по-дребни разходи ще са за сметка на делегираните бюджети. Днес в 11,30 ч. е отпаднал ограничителният режим за газоподаване и е започнало поетапно превключване на всички спрени обекти от промишления и обществено-административен сектор, работещи с гориво-природен газ. Кризисният щаб при Община Стара Загора изказва благодарност към медиите в града за изключително професионалното отразяване на работата на щаба и взетите мерки в усложнената ситуация! Обществеността на Стара Загора не само бе запозната с актуалната информация за движението на кризата, но получи от медиите и послания за сигурност и спокойствие, което е от изключително значение в извънредни ситуации.

   

0 коментарa

Виж още