Ипотекираните жилища са най-добрите оферти на пазара в момента

Ипотекираните жилища са най-добрите оферти на пазара в момента

Ипотекираните жилища, чиито собственици изпитват затруднения, са най-добрите оферти на пазара в момента и затова делът им в общия брой сключени сделки нараства.Според анализ на КредитЦентър атрактивните цени на тези имоти привличат голям интерес от страна на купувачите, нуждаещи се от основно жилище. Каква е процедурата за финансиране с кредит на покупката на вече ипотекирано жилище? Купувачът, харесал ипотекиран имот, внася в банката документите си за доход и експертна оценка на избрания имот, за да получи одобрение за отпускане на кредит. Ако сумата, която може да му отпусне банката е достатъчна за закупуване на избрания имот, той подготвя пълния комплект документи за кандидатстване за кредита – нотариален акт, данъчна оценка, скица, удостоверение за тежести, предварителен договор и др. Допълнително предоставя и документ / удостоверение / от банката, в която е ипотекирано жилището, в който се посочва сумата, която е необходимо да бъде внесена за покриване на кредита на продавача на жилището и заличаване на ипотеката. Кредитиращата банка разглежда всички документи и излиза с крайно становище за отпускане на кредита на купувача.Изготвя се договор за кредит, който клиентът подписва. Сделката се изповядва пред нотариус т.е. продавача прехвърля на купувача правото си на собственост, като финансиращата банка учредява втора по ред ипотека върху имота. След вписването на сделката в службата по вписвания, финансиращата банка, превежда на банката на продавача, която има първа по ред ипотека, сумата, която е посочена в документа / удостоверението / , необходима за погасяване на кредита на продавача. След получаването на средствата, банката с първа по ред ипотека, погасява кредита на своя клиент и заличава ипотеката си върху имота. Когато извърви процедурата стъпка по стъпка, клиентът обикновено се сдобива с имот на добра цена, а първоначалният собственик се освобождава от тежащото му задължение без да изпада в неплатежоспособност и да трябва да понесе всички последствия на превръщането си в „лош платец”. Въпреки отчетеното раздвижване на пазара през последния месец, общите обеми остават ниски спрямо миналогодишните. Средният размер на изтеглените кредити се е повишил като е достигнал 38 147 евро. Това са нивата, характерни за края на 2007 г., където според анализаторите се намират и цените на недвижимите имоти в момента. Спадащите цени на квадратен метър правят възможно купуването на малко по-големи жилища, което качва и общата сума, платена по една сделка.

   

0 коментарa

Виж още