Ирина Савина: Внедряването на мерки за енергийна ефективност в детски градини и училища е приоритет на Столичната община

Ирина Савина: Внедряването на мерки за енергийна ефективност в детски градини и училища е приоритет на Столичната община

Пълен топлинен комфорт за 1250 ученици и над 40% икономия на енергия ще бъдат постигнати през следващия отоплителен сезон с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 138 СОУ в София. Това каза заместник-кметът Ирина Савина на пресконференция във връзка с приключване на строително-ремонтните дейности в 138 СОУ „Проф. Васил Златарски” в район „Слатина”, съобщиха от общината. „След като приключихме с цялостното саниране на сградата с европейско финансиране, през 2013 г. ще бъде подменена абонатната станция, ще се направи вертикална планировка и ще се преасфалтира училищния двор със средства на Столичната община. За нас модернизацията на детски градини и училища са основен приоритет и работим усилено в тази насока. Смятам, че до 2020 г. всяко училище и детска градина в София ще изглеждат така, както 138 СОУ в момента”, каза Савина. Зам.-кметът представи извършените строително-ремонтни работи и подобрения в училището, които включват подмяна на дограма, топлоизолация по външни стени и тавани, ремонт на покривна хидроизолация и монтиране на мълниезащитна инсталация, подмяна на всички осветителни тела с енергоспестяващи, цялостен ремонт на ел. и ВиК инсталация. За реализираните дейности са инвестирани над 300 000 лв. 138 СОУ е едно от деветте училища, включени в обхвата на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № BG161po001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации", сключен между Столична община и МРРБ по проект: „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден”, „Студентски”, „Красно Село”, „Връбница”, „Искър”, „Нови Искър”, „Възраждане”, „Слатина”, „Кремиковци” на Столична община“.

   

0 коментарa

Виж още