Искат обяснения от кмета на Казанлък

Искат обяснения от кмета на Казанлък

До края на седмицата кметът на Казанлък Стефан Дамянов трябва да представи в Областната управа в Стара Загора мотивите си, с които назначи преди три седмици конкурси за директорите на три от културните институти в Казанлък. Със своя заповед от 16-ти септември Дамянов обяви конкурси за директорските места в Общинската библиотека „Искра”, общинският театър и литературен музей „Чудомир”. И тримата титуляри в момента, възразиха срещу заповедта на Дамянов с мотива, че обявените конкурси са неправомерни. По този повод Областният управител е поискал да се запознае писмено с мотивите на кмета на Казанлък за предприетия от него административен ход. В писмото, с което се изискват мотивите, се казва също, че липсват и данни за прекратяване трудовото правоотношение с настоящите директори. Кметските мотиви са нужни с цел преценка от страна на областния управител, относно допустимостта и основателността на казуса. В края на миналата седмица въпросът с обявените конкурси в сферата на културата в Казанлък бе обсъждан и в Постоянната комисия по култура и информационни средства в Общинския съвет на Казанлък. Единодушното становище на членовете на комисията е, че няма правни и морални мотиви за провеждането на конкурси в 3 от културните института в Казанлък. Преди две години казанлъшкият кмет отново предприе подобен ход , обявявайки конкурси в няколко културни института в Казанлък. След емоционална среща с колективите на съответните институции и правно атакуване на мотивите за заповедта, самият Дамянов се отказа от намерението си за смяна в ръководния състав на културните институти.

   

0 коментарa

Виж още