И боклукът от провинцията май ще се разхожда като софийския

И боклукът от провинцията май ще се разхожда като софийския

"Още отсега е ясно, че ангажиментът, който България има по директивата за депата за отпадъци, няма как да бъде спазен. Оперативната програма беше отворена в началото на тази година, средствата преди това бяха недостатъчни, а секторът за управление на отпадъци в страната десетилетия наред е бил подценяван и неразвит. Сега няма как." Това съобщи в Стара Загора зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев. Фиксираната от ЕС дата за изпълнение на директивата е 16 юли 2009 г., след която битовите отпадъци не трябва да се обезвреждат на нерегламентирани депа. Според заповед на МОСВ, изпратена в Община Стара Загора, до 16 юли трябва старозагорското сметище на Мандра баир да бъде затворено, а битовите отпадъци да се обезвреждат в ново регионално депо. Това обаче е абсурдно да се случи до 16 юли т.г. По информация на РИОСВ - Стара Загора, все още не е приключила процедурата по ОВОС. Предполага се, че това ще стане в края на март. След това предстои процедурата обществено обсъждане, която ще трае около 1 месец, после ще се чака издаването на комплексно разрешително - процедура, траеща няколко месеца, и чак тогава ще се издаде съответното строително разрешително. По груби сметки, строежът на новото регионално депо в Стара Загора, което ще се ползва от цялата област, ще започне в началото на есента. Подобно е дереджето и в много други български общини. Според направения анализ в МОСВ, около 50% от предвидените в страната регионални депа са в действие, информира зам..министърът. За останалите общини бил изготвен план, който в момента се съгласувал. Според него наличните количества боклук, който се генерира на територията им, ще трябва да се пренасочва към разрешените депа. Справката, направена от "Старозагорски новини", сочи, че най-близките за Старозагорска област изградени депа са в Пловдив, Карлово и Харманли. Ако този план влезе в действие, боклукът на общините от Старозагорска област ще трябва да се разхожда из страната като ракетите СС-23 преди години. По-оптималната перспектива, предвидена в плана на МОСВ, била свързана с продължаващото използване на досегашните сметища за определен период от време. Според зам.-министър Георгиев те били проектирани и изграждани съгласно разпоредбите на ЗУТ и в значителна степен покривали критериите за изграждане на депа. С незначителни инвестиции за ограждане и поставяне на кантар можели да се използват остатъчно за период максимум до 2-3 години, тоест докато бъдат изградени новите. На журналистически въпрос, възможно ли е България да бъде санкционирана и заради тази неспазена европейска директива, зам.-министърът съобщи, че към настоящия момент няма такава индикация. Европейското изискване към България било да се осигури екологосъобразно обезвреждане на отпадъците, а дали регионалните депа ще бъдат 5 или 55 депа, си е чисто българско решение.

   

0 коментарa

Виж още