И зърнопроизводителите дават срокове на министър Цветанов

И зърнопроизводителите дават  срокове на министър Цветанов

След 28 август диалогът бил изчерпан и предстоели национални протести 28 август е срокът, който Националната асоциация на зърнопроизводителите постави за отговор на три въпроса пред министъра на земеделието и храните Валери Цветанов. Питанията са уточнени на заседание на Управителния съвет от 15 август, каза Анастасия Гидикова - организационен секретар на Асоциацията. Първият въпрос е във връзка с плащанията за необлагодетелстваните райони за 2007 г., които трябваше да бъдат извършени до 30 май. Това са слабоплодородни земи и терени на склонове и на различна надморска височина. Без да се впускаме в подробности, ще припомним, че средната годишна помощ на декар е около 12 лева. Гидикова обаче е категорична, че поетите от министерството ангажименти не са изпълнени в посочения срок. Нещо повече: договорените плащания за 2008 г. са в застой и стопаните не са получили нищо досега. По тези въпроси ни очаквал нов критичен доклад от Брюксел, а адресатите на несвършената работа били в Разплащателната агенция и министерството като цяло. Вторият въпрос е за залагането на национални доплащания в бюджетната макрорамка за 2009 г. През миналата година зърнопроизводителите настояваха за 5.13 лева на декар, но от Министерството на финансите им беше отговорено, че вече е късно. Сега, според Гидикова, бюджетната макрорамка била уточнявана на срещата на тройната коалиция в Банско, но министър Цветанов бил единственият, който не поискал средства. България, припомни организационният секретар, е единствената страна от ЕС, в която нямаше национални доплащания за 2007 г. За това, коментира Гидикова, и Полша, и Унгария, и Чехия ще ни заливат с месо, плодове и зеленчуци, а нашите стопани ще се чудят как за връзват краищата. Третият въпрос, на който от Националната асоциация изискват "писмен, конкретен и точен отговор" от министър Цветанов, е свързан със стартирането, "т.е. с приемането на проекти по всички мерки на Програмата за развитие на селските райони, след обнародването на наредбите в Държавен вестник". И тук мъглата била плътна, въпреки посочените срокове - "края на месец март - първата половина на месец април 2008 г.". Ако до 28 август зърнопроизводителите не получат удовлетворяващи отговори, започваме национални протести, заяви Анастасия Гидикова. От Националната асоциация не приемали и становището на министерството по въпроси, за които имало постигнато споразумение - компенсациите за сушата през миналата година, регламентирането на правилата за земеползване и т.н. На заседанието си зърнопроизводителите отново заявили подкрепата си за исканията на млекопроизводителите за субсидиране на отрасъла, а оценката им за работата на Министерството на земеделието и храните била негативна.

   

0 коментарa

Виж още