И МО гарантира невинността на ЦАТИП "Змейово"

И МО гарантира невинността на ЦАТИП "Змейово"

Фактите, изнесени от "Старозагорски новини" за наднормените стойности на атмосферни замърсители, регистрирани от двете станции край полигон "Змейово" на 31 януари т.г., провокираха реакция и на Министерството на отбраната. Вчера в сайта на МО се появи следното съобщение: "На Централния артилерийски технически изпитателен полигон "Змейово" на 30 и 31 януари (събота и неделя) 2010 г. не са извършвани никакви дейности. Информацията е в отговор на публикация във в. "Старозагорски новини" от 2 февруари 2010 г. Изпитвания на полигон "Змейово" се провеждат само в работните дни на седмицата, в светлата част на денонощието." Два дни преди това очевадните факти (показаните снимки от измерените надпрагови стойности на азотни оксиди от станцията в Остра могила и наднормените стойности на фини прахови частици в Ръжена) провокираха реакцията на РИОСВ - Стара Загора, които съобщиха в сайта си, че двете станции край полигона не са отчитали правилно данните на 31 януари(?!). Въпреки че бяха проведени и калибровани на 27 и 28 януари(!?).

   

0 коментарa

Виж още