Йордан Николов настоя “ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД и “Мини Марица Изток” ЕАД да изпълнят ангажиментите си за опазване здравето на населението

Йордан Николов настоя “ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД и “Мини Марица Изток” ЕАД да изпълнят ангажиментите си за опазване здравето на населението

Областният управител Йордан Николов настоя ръководителите на “ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД и “Мини Марица Изток” ЕАД да изпълнят ангажиментите си, съгласно Програмата за опазване здравето на населението от замърсяването на околната среда в района на област Стара Загора 2008-2009 година и да осигурят необходимата апаратура за нуждите на специализиран диагностичен кабинет. Програмата е приета с решение на Министерски съвет №848/29.12.2008 година. Изпълнението й се осъществява от Областния консултативен съвет за развитие. Във връзка с реализирането на мерките за опазване на здравето на населението в региона, както и необходимостта от създаване на по-добри условия за диагностика, лечение и профилактика на децата и учениците със заболявания на горните дихателни пътища, подлежащи на диспансерно наблюдение, “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и “Мини Марица Изток” ЕАД имат ангажимент да съдействат за разкриването на специализиран диагностичен кабинет в УМБАЛ Стара Загора - ЕАД, оборудван със съвременна диагностична апаратура /бодиплеизмограф/. На заседание на Областния консултативен съвет за развитие УМБАЛ Стара Загора - ЕАД информира, че има взето решение за разкриване на специализиран диагностичен кабинет в Диагностично-консултативния блок и готовност за обезпеченост със специалисти.

   

0 коментарa

Виж още