Йордан Николов посети община Гурково

Йордан Николов посети община Гурково

Областният управител Йордан Николов посети община Гурково на 9 декември. Визитата бе по инициатива на областния управител и цели диалог и сътрудничество с местната власт, както и запознаване с проблемите на населените места. В срещата участваха заместник областният управител Димитър Драчев, Мария Алексиева, старши юрисконсулт в Областна администрация, кметът на община Гурково Стоян Бонев, председателят на Общинския съвет Иванка Димитрова, кметовете и кметските наместници на селата в общината, общински съветници. По време на разговорите кметът на община Гурково благодари на областния управител за инициирането на срещата и поиска съдействието му за включването на община Гурково в инвестиционния проект “Газопроводно отклонение” за общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Николаево, възстановяване финансирането на Дома за стари хора в град Гурково ІІ и ІІІ етап и осигуряването на необходимите средства за довършването на строително-монтажни работи и оборудването му за въвеждане в експлоатация през 2010 година и други. По време на срещата отново бе разискван проблема, свързан с водоподаването в село Конаре. Бяха обсъждани и въпросите, свързани със сметището в града. Йордан Николов се ангажира да съдейства за решаването на проблемите и увери участниците в срещата, че ще ги постави на вниманието на ресорните министри.

   

0 коментарa

Виж още