Кабинетът "Станишев" е "задържал" с 63% повече ДДС

Кабинетът "Станишев" е "задържал" с 63% повече ДДС

Във връзка с поредните спекулации от представители на БСП относно данни за „задържано“ ДДС, Министерството на финансите информира: По време на правителството на Сергей Станишев „задържаното“ ДДС с изтекъл срок за възстановяване към 31 декември 2008 г. възлиза на 563 млн. лева. За сравнение към 31 декември 2012 г. размерът на „задържаното“ ДДС е 354 млн. лв. или с 208 млн. лв. (37%) по-малко; Към края на януари 2009 г. ДДС с изтекъл срок за възстановяване е 560 млн. лв., а четири години по-късно, през януари 2013 г., „забавеният“ данък е 207,683 млн. лв. или с 63% по-малко от последната година, в която Сергей Станишев е бил премиер; Практиката в последните три години, след приемане на ново законодателство за борба с данъчните измами, е показала, че повече от половината от тези средства (207 млн. лв. към края на януари 2013 г.) никога не се възстановяват, тъй като в хода на ревизионното производство се доказва, че са свързани с опит за заобикаляне на данъчното законодателство и измами.

   

0 коментарa

Виж още