Казанлък ще има висше учебно заведение

Казанлък ще има висше учебно заведение

Идеята Казанлък да стане академичен град добива напълно реални измерения след проведената днес в Стара Загора среща на кмета на община Казанлък Галина Стоянова със заместник-министъра на образованието и науката проф. Костадин Костадинов, ид- ректора на Тракийски университет-Стара Загора проф. Иван Въшин и заместник-областния управител Мариана Кръстева в присъствието на двамата заместник-ректори и главния секретар на висшето учебно заведение, началника на РИО –Стара Загора Донка Симеонова и заместник-кмета на община Казанлък Лилия Цонкова. Срещата се проведе по инициатива на кмета на община Казанлък Галина Стоянова. Тя е по повод възможността за откриване на филиал на Тракийския университет в Казанлък. Заместник-министър Костадинов и ръководството на университета оценяват огромния потенциал на Казанлък в сферата на машиностроенето и етеричномаслените култури и категорично подкрепят откриването на филиал на ВУЗ-а в града. Специалностите, които са били обсъждани днес, са машиностроене, технологии в машиностроенето, в т.ч. хидравлика, и етеричномаслени култури. Наличието на голям брой машиностроителни предприятия и фирми, възраждането на розопроизводството и производството на етерични масла в региона, наличието на институти като НИТИ, института на „Арсенал“, ИРЕМК са фактори, показващи необходимостта от научни кадри, които да работят и развиват наука. Бизнесът изцяло застава зад идеята в Казанлък да се обучават висшисти в тези специалности, поради необходимостта от такива кадри. Казанлък разполага с необходимата материална база за откриване на висше учебно заведение Предстои да се проучи какви са нагласите на младите хора да се обучават по тези специалности и как ще се реализират след завършване на висшето си образование.

   

0 коментарa

Виж още