Казанлъчанин предлага алтернативно отопление със слама

Казанлъчанин предлага алтернативно отопление със слама

Алтернативен начин на отопление в дните на газова криза прилага в своите производствени помещения, фирмени офиси и в дома си казанлъшкият предприемач Георги Каличков. 51-годишният инженер-механик, възпитаник на Висшето техническо училище в Тула, от три години работи по направата на котел, който вместо с дърва и въглища или с друг вид гориво - работи със слама. Каличков вижда за първи път подобно отопление в Дания и Украйна и преценява, че освен екологично, то е и доста икономично, след сериозната първоначална инвестиция. Сламените котли на бизнесмена му излизат от около 100 хиляди лева, преди да бъдат пуснати в експлоатация. Те работят освен с бали слама, така също и с дървен чипс, стърготини и остатъчна биомаса. Средно по 30 бали са нужни за 12-часовата работа на всеки един от трите котела, като в замяна на това се осигурява температура на отопляемите помещения от 23 градуса и по 5 кубика топла вода, при 60 градуса. 30-те бали от котела осигуряват и произвеждат 500 киловата топлинна енергия на час. При тази технология се използват и минимални количества електроенергия - за работата на вентилаторите и циркулиращите помпи: разходът е само от 2 киловата на час. Технологията на работата на котела е проста: в огромен метален търбух се нареждат 30-те бали и остатъчната биомаса, след което се запалват с кибрит. Отделно в специално компютърно мини помещение се следи целият процес на горене, подавана топлина и нива на въглероден двуокис. Целият технологичен процес, както и управлението на котела, може да се следи по Интернет или от мобилен телефон. "Умният котел" сам подава сигнали кога има нужда от ново презареждане, на каква мощност и температура работи и какви са параметрите на въглеродния двуокис и на кислорода. Всяка една от нужните за горенето на котлите сламени бали излиза на бизнесмена 1 лев. Съотношението бали - дизелово гориво е 3:1 (3 килограма слама заместват 1 литър дизелово гориво). За непрекъснатата 24-часова работа на трите "сламени" котела са нужни около 150 бали дневно. Те заместват ефективно нужните 450 литра дизелово гориво, което биха харчили котлите при друг вид отопление. Така ежедневните икономии само от суровината са в размер на 550 лева, а за 200 отоплителни дни годишно - около 110 хиляди лева, изчислява "пионерът в сламеното отопление" Георги Каличков. Според него, котлите със слама са за практични хора. Подходящи са и за отопляване на училищни сгради по селата, производствени помещения и група къщи. При сегашните цени на останалите отоплителни суровини, този вид отопление е между 5 и 6 пъти пъти по-евтино и икономично.

   

0 коментарa

Виж още