Казанлъшка чистота: 500 хиляди лева за гориво, "потънали" 150 хиляди лева от лихви и 6 хиляди лева за метли

Казанлъшка чистота: 500 хиляди лева за гориво, "потънали" 150 хиляди лева от лихви и 6 хиляди лева за метли

Близо половин милион лева само за гориво са похарчени през миналата година от общинското звено по сметопочистване , сметоизвозване и третиране на твърди битови отпадъци" в община Казанлък. Това е установено по време на извършена от 11 -сет общински съветника на Казанлък проверка на разходваните средства в това общинско звено. Проверката е на база решение на местния парламент. В продължение на три месеца съветници от различни политически групи проверяваха разходите на звеното, чийто годишен бюджет е в размер на близо 2,5 милиона лева. Сред сумите, платени за горива са установени зареждания на един и същи автомобил с дизел и с бензин, за около 4-5 хиляди лева годишно, зареждане с различни горива от един и същи автомобил през 2 часа и изписване на горива за бракуван автомобили на камион без шофьор. На база фактури проверяващите са установили, че с гориво за близо 7 хиляди лева през миналата година е зареждан и автомобил, който не се води на отчет в звеното по сметосъбиране. Подобен е случаят и със зареждане с горива и платени с пари от бюджета на звеното на машината за асфалт / 12 хиляди лева/, вишка за ремонти по ел. мрежата / 6 хиляди лева/. И двата автомобила не са към автопарка на звеното по сметопочистване. Юристката Моника Динева, член на временната комисия, извършила проверката заяви за „Дарик", че тя и колегите й не разбират защо в отчета на общинското звено не са отчетени като приходи за 2008 година получените 150 457 90 лева от лихви от просрочените за минали години плащания по такса „смет". Информация за тях е получена от общинския отдел „Местни данъци и такси", но тези пари не с фигурират в сметките на звеното по сметопочистване. Не е ясно и на кого са платени 22 742 44 лева, изписани като заплати за месеците от юли до декември миналата година. Срещу изплатените пари няма имена на служители, които са ги получили. Не е ясно и защо са изплащани средства на външни фирми за почистване н на сметища в селата от община Казанлък и площад „Севтополис". Близо 40 хиляди лева от бюджета на звеното са изплатени на външни фирми за третиране на депото твърди битови отпадъци. Смущаваща е и сумата, похарчена за метли- 6 хиляди лева за миналата година. Заради всички тези констатации, членовете на Временната комисия, проверила дейността на общинското сметопочистващо звено настояват за пълна финансова ревизия и за сезиране на Прокуратура, Съд, Икономическа полиция. Направените от съветниците констатации станаха причина да не се приеме отчета на кмета на Казанлък Стефан Дамянов за касовото изпълнение на миналогодишния общински бюджет, в тази му част. „Не съм съгласен с тези констатации", заяви в отговор на изнесените факти ръководителят на общинското звено по сметопочистване и сметоизвозване Захари Захариев. Според него, за да е обективна една проверка трябвало да обхваща по-дълъг период от време: например 4, а не 1 година. Захариев изрази готовност проверяващите органи да разширят периода на проверката.

   

0 коментарa

Виж още