Казанлъшкият кмет срещу по-ниската такса "смет"

Казанлъшкият кмет срещу по-ниската такса "смет"

Кметът на Казанлък Стефан Дамянов обжалва в Административния съд в Стара Загора решението на Общинския съвет в града , с което се намалява размерът на такса „смет” за всички жители на общината. Съгласно решението на съветниците, намалението е наполовина спрямо 2008-ма година. Със същото решение наполовина е намалена и такса „смет” за фирмите. Дамянов възразява несъгласие и срещу освобождаването от такса „смет” на собственици на незастроени и неползвани терени, в регулация и извън регулацията на града и населените места в общината. Кметските мотиви срещу новите ниски промили е неодобрена план - сметка за всяка дейност, включваща съответни разходи, касаещи сметта. От канцеларията на местния парламент на Казанлък уточняват, че такава план-сметка кметът Стефан Дамянов не е внесъл за разглеждане нито в комисиите на Общинския съвет, нито на сесията. Мотивите на съветниците да гласуват в края на миналия месец по-ниски промили бе икономическата криза, преразхода в Звеното по чистота и завишаването с 43 % на данъчната оценка на имотите. Големият преходен остатък в сметопочистването , в размер на 600 000 лева от миналата година, ще подпомогне дейността по сметосъбирането и сметоизвозването през тази година, изчислиха тогава в местния парламент. Таксата за битови отпадъци за жилищните имоти през 2008 г. бе 2 на хиляда за казанлъчани, за жителите в населените места – 3, 5 промила, а за юридическите лица - 11, 8 промила. Жалбата на кмета на Казанлък не спира изпълнението на оспорваните от него текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък до произнасянето на Съда. Собствениците на имоти от 1 март ще заплащат по приетия от Общинския съвет нисък промил.

   

0 коментарa

Виж още