Какво е СЕТА и защо се счита за заплаха?

Какво е СЕТА и защо се счита за заплаха?

Това кратко представяне ще предостави основните аргументи защо TTIP и CETA са заплаха за толкова много неща, които ние ценим и които представляват необходимост за нас.

ЕС скоро възнамерява да подпише две много важни търговски споразумения: едното с Канада ( CETA = всеобхватно икономическо и търговско споразумение) и едно със САЩ ( TTIP = трансатлантическата търговия и инвестиционно партньорство). Официалната версия е, че те ще създадат работни места и ще увеличат икономическия растеж. По -вероятно е, обаче, само големите корпорации ще се възползват от тях. отколкото обикновените граждани.

Ето основните причини да се мисли така:

 

Инвеститорите ще могат да съдят държави.

На базата на договореностите в споразумението чуждестранните инвеститори (т.е. канадски и американски фирми) ще имат правото да съдят европейските  държави, ако сметнат, че законите или мерките на ЕС или която и да е държава-членка, са провалили техните инвестиции и са намалили очакваната им печалба. Това ще засегне също закони и мерки, приети в интерес на общото благо, като например опазването на околната среда и потребителите.

Корпорациите ще бъдат поканени да си сътрудничат в изготвянето на нови закони.

Така нареченото "регулаторно сътрудничество" ще позволи на представители на големия бизнес и бюрокрацията от двете страни на Атлантическия океан да влияят на законопроекти в експертни групи, дори преди те да бъдат обсъдени в съответните парламенти. Това подкопава демокрацията!

Едрият бизнес има прекомерно влияние върху тайните преговори за CETA и TTIP.

В 92% от всички срещи на заинтересованите страни, Комисията на ЕС, проведена в подготвителната фаза за TTIP и CETA, чу само представители на компании. Само в много редки случаи бяха канени представители на потребителите и синдикатите, за да споделят своите виждания. Корпоративното влияние продължава по време на преговорите. Дори някои формулировки в текстовете на проектите, изтекли в обществените медии, идват директно от корпоративните лобисти.

Преговорите се провеждат в тайна.

Нашите публични представители знаят малко за техния напредък, а на широката общественост не е позволено да види някой от текстове на официалното споразумение, докато преговорите не завършат. На парламентаристите е позволено да четат дългите правни текстове (споразумението CETA, например, има около 1500 страници) в специално определени читални без експертна помощ, не им е позволено да споделят с обществеността прочетеното. След като преговорите приключат, те само могат да приемат или отхвърлят споразуменията, без да могат да поискат някакви промени.

Стандартите за качество на храните и защитата на потребителите могат да бъдат отслабени.

Чрез уеднаквяване на наредбите, Европейските стандарти са застрашени, тъй като стандартите на САЩ и Канада често са значително по-слаби. Също така, от ЕС се иска да приеме техния подход за оценка на риска, което ще позволи за всеки продукт, който се продава в държавата, да се докаже, че е вреден. Досега в Европа компаниите трябваше да доказват безвредността на продуктите си, преди пускането им на пазара.

Правата на работниците и работните места са застрашени.

По-голямата конкуренция от чужбина може да доведе до огромни загуби на работни места. Едно изследване, публикувано от Tufts University (САЩ) установи, че около 600000 работни места могат да бъдат загубени заради TTIP и CETA .

Европейски страни ще попаднат под натиска да позволят използването на високо-рискови технологии като фракинг или GM технология.

Като част от TTIP и / или CETA, фирмите биха могли да имат право да използват правителствата за арбитри, ако регулират или забранят високорискови технологии

CETA и TTIP допълнително ще увеличи неравенството.

Едрият бизнес ще получи още повече предимства пред малките и средни предприятия и граждани. Икономическата криза в ЕС има възможност да се задълбочи допълнително, като се очаква най-конкурентните страни-членки да получат потенциалното увеличение на БВП. Страните по периферията на ЕС, които вече са силно зависими от чуждите капитали, рискуват да загубят качествени работни места и устойчиво инвестиране. В световен мащаб, неравенството между развитите и развиващите се страни ще се увеличи още повече. Проучванията прогнозират драматични загуби за БВП и загуба на работни места в трети страни.

Либерализацията и приватизацията ще станат еднопосочни

CETA и TTIP ще направят по-трудно - и вероятно дори невъзможно – връщането на обществени услуги, болници или събиране на отпадъци към публичния сектор, след като те се приватизират.

CETA и TTIP целят да се увеличи мощта на мултинационалните компании за сметка на демокрацията и на общото благо. Ние не трябва да позволяваме това да се случи!

   

0 коментарa

Виж още