Какво искат децата ни

Какво искат децата ни

43% от децата между 8 и 11 години искат от своите родители безгрижно детство и свободен живот. Това сочат резултатите от излседване на НЦИОМ проведено от 20 до 26 март тази година, съобщиха от центъра. Проучването е направено сред 600 деца в две възрастови групи – от 8 до 11 години и от 12 до 17 години. 26% от по-малките деца “приземяват” мечтите за безгрижното си детство до осигурена храна, дрехи и жилище. 13% искат от родителите си добро образование. Всяко десето дете иска родителите му да го разбират, също всяко десето – да го обичат (да се разхождат и да си играят с него) и да го защитават. В емоционален план исканията към семейството са за любов, глезене и родителите да бъдат приятели с децата си. Други отговори в анкетитеж са - родителите да не стресират децата си, да не ги бият и да не ги изоставят. Този емоционален акцент поставят общо 10% от малките деца в извадката. Излседването показва, че всяко пето дете се тревожи за учебни проблеми – дали ще завърши училище и дали ще има добри оценки. Това са по-скоро тревоги на момичетата. Тук следва да се прибави и страхът от несправяне с учебния материал. Учениците споделят още, че искат по-лек учебен материал, по-къси часове и по-понятно преподаване от страна на учителите. 37% от децата между 12 и 17 години смятат за задължително да разговарят вкъщи за проблемите в училище, като момичетата са по-склонни да крият случващото се. Сред младежите, които се притесняват да говорят с родителите си, половината се страхуват да говорят с родителите по теми за любовта, секса и интимните отношения. На момичетата им е по-неудобно да говорят по тези теми. 14% (отново главно момичета) се притесняват да споделят с родителите за слабите си оценки и отсъствията от час, 11% се притесняват да говорят за упатреба на наркотици, арлкохол и цигари, както и за насилието в училище. По-често притеснения изказват момичетата. Най-много тревоги сред младежите и от двата пола поражда темата да реализацията и собственото бъдеще – 43% се интересуват от това дали училището ще им даде основа за желаната реализация. Една пета от подрастващите са на мнение, че е задължителен разговорът с родителите за заплахите пред децата и за тяхната безопасност.

   

0 коментарa

Виж още