Какво предвижда бюджетът на Държавното обществено осигуряване за 2010 г

Какво предвижда бюджетът на Държавното обществено осигуряване за 2010 г

Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете ще бъде 240 лева от следващата година. Това реши парламентът, който прие окончателно бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2010 г. Oсигурителната вноска за фонд Пенсии ще намалее с два процента. Промяната ще донесе 393.5 млн. лева по-малко приходи от осигурителни вноски за 2010 г. Според министър Тотю Младенов, целта на намаляването на вноската е запазване на работни места.Ако работодателите не спазят ангажимента и има големи съкращения на служители и работници, правителството ще преосмисли политиката си, добави Младенов. Минималният доход, върху който ще се определят вноските за ДОО на самоосигуряващите се е 420 лева. До края на 2011 г. се запазва максималният размер на получаваните една или повече пенсии от 700 лева месечно. Допълнителна добавка към пенсиите си ще получават възрастните хора, навършили 75 години, според заложените параметри в бюджета на ДОО за 2010 г. Депутатите приеха 20 на сто увеличение на добавката от пенсията на починалия съпруг до 30 юни 2010 г., а от 1 юли 2010 г. - с 25 на сто. Предвидена е и добавка за хора, навършили 75-годишна възраст. Вноската за фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите е определена на 0.1 на сто. Максималният размер на гарантираните вземания на работниците и служителите е 720 лева. Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за 2010 г. да бъде 136.08 лева. Добавките за старост на пенсионерите над 75 години и т.нар. вдовишки добавки ще се увеличат от 1 юли 2010 г. Актуализация ще има и на всички пенсии, съобразно приходите в бюджета. Пенсионерите, навършили 75-годишна възраст с пенсия до 150 лв. ще получават от 1 юли догодина добавка към нея от 50 лв., добавката за старост при пенсиите от 150.01 до 200 лв. ще бъде 40 лв, от 200.01 лв до 250 лв. - 30 лева, а от 250.01 до 300 лева - 20 лв. През 2010 г. дневният минимален размер на обезщетението за безработица остава 6 лева, а максималният - 12 лева.

   

0 коментарa

Виж още