Как да се предпазим от инциденти съветват от Пожарна безопасност - Бургас

Как да се предпазим от инциденти съветват от Пожарна безопасност - Бургас

- Ползвайте само стандартни отоплителни уреди и електрически прибори. - Печките с твърдо и течно гориво да бъдат включени в стандартни комини и да отстоят от горими материали на 0,80 м, а тръбите им на 0,50м. - Не разпалвайте печките с твърдо гориво с горими течности, а за тези с течно гориво ползвайте само нафта, като се зареждат и палят в студено състояние. - При използване на електрически печки, те да се поставят на разстояние 0,5м отпред и 0,15м отзад от горими материали. - Изключвайте електрическите уреди след употребата им и при спиране на ел. напрежението. - Не претоварвайте електрическата инсталация и не подсилвайте изгорелите електрически предпазители (бушони). - Когато подовата конструкция е горима, отоплителните уреди да се поставят върху негорима подложка. - При използване на газови печки и уреди, задължително спазвайте инструкцията за експлоатацията им. - Забранява се складирането на материали и оборудване в коридори, стълбища, други пътища за евакуация, както и в общите части на жилищните сгради. При пожар веднага съобщете на телефон 112, след което незабавно започнете гасене с подръчни противопожарни уреди и съоръжения, и организирайте евакуацията на застрашените от пожара граждани и имущество.

   

0 коментарa

Виж още