Как се подготвят терените за асфалтиране

Как се подготвят терените за асфалтиране

При асфалтирането се изисква добра подготовка и да се спазват някои стандарти

Гражданите често негодуват, ако улиците не са асфалтирани качествено, но повечето хора не са запознати с изискванията, които трябва да се спазват. Особено важна е подготовката, която се прави, когато обектът е поет от професионален екип. Фирмите, които работят на ниво и се ангажират с асфалтиране, спазват всички етапи от този сложен процес.

Ето кои са те:

1. Задължителен е дренажът на терена

С негова помощ се уравновесяват наклоните, което създава предпоставки за правилно отичане на водата при дъжд. Ако тя не намери път към канализацията, започва постепенно разрушаване, което води до окончателно съсипване на положената настилка.

2. Осигуряване на здравина на асфалта

Това става с уплътняване, което е необходимо условие, за да може асфалтът да се отличава със здравина, а и експлоатацията му да е продължителна.

3. Чакъл

Той също е част от асфалтирането. Преди да се пристъпи към съществената дейност, първо се насипва чакъл.

4. Обвивка на основата

Основата получава нещо като опаковка, което е допълнителен фактор за устойчивост на поставения асфалт. Той е подложен на сериозен натиск от преминаващите превозни средства и тежки машини, което може да доведе до разместване и процепи впоследствие.

5. Колко да е дебел асфалтът

Тук се намесват техническите експерти, които трябва да преценят дебелината на слоя асфалт. Има участъци, където е нужно тя да е по-голяма, а в други би могло да се заложи и на минимума. Следват се основни правила, които са заложени по проект, за да се осигури качествено изпълнение. Има си комисия, която проверява обстойно детайлите и спазването на нормите.

6. Асфалтиране

Идва ред на последния етап от дейността – асфалтирането. Ако предходните са реализирани по план, метеорологичните условия са добри, прави се разчет на времето за работа и се пристъпва към завършване на обекта.      

   

0 коментарa

Виж още