Календар: 3 април: 130 години от обявяването на София за столица, Българският великден, Планът Маршал

Календар: 3 април: 130 години от обявяването на София за столица, Българският великден, Планът Маршал

Днес се навършват 130 години от обявяването на София за столица на България. София е обявена за столица на България на 3 април 1879 година по инициатива на Марин Дринов от Учредителното събрание на Княжество България. За отбелязването на празника в Столична община е сформиран инициативен комитет. През 1979 г. тържествено е отбелязана 100-годишнината от обявяването на София за столица. Гербът на София е утвърден през 1900 година. Елементите на герба са избрани от Иван Мърквичка и Вацлав Доброруски, а самият герб е изработен от Хараламби Тачев. Девизът на София „Расте, но не старее” е изписан на лента от Хараламби Тачев в 1911 година и пак той през 1928 добавя двете лаврови клонки към герба. Избирането на София за столица на Княжество България предопределя превръщането на града в център на държавната образователна и културна политика. Специално внимание се обръща на средните училища, издръжката, на които се поема изцяло от държавата. През 1879 г. е отворена Първа мъжка класическа гимназия. В нея са записани 111 ученици от цялата етническа територия на българите, 24 са от Македония, 6 от Пиротско. До 1909 г. са отворени Втора и Трета мъжка гимназии, Първа, Втора и Трета девически гимназии. През 1888 година в София е открито Софийското висше училище, което по-късно се превръща в Софийския университет. Заради увеличения брой на кандидатите за студенти през 1903 г. се въвежда конкурс за разпределение на стипендиите и помощите. През 1887 г. в София излизат 15 вестника и 6 списания като през 1912 г. техният брой нараства а 146 вестника и 99 списания. В геодемографската картина на България София се откроява като най-голям и нарастващ по население град. По показател настоящ адрес към 2007 година в София живеят около 1,2 млн. души. Нарастването на София в югозападна посока към Перник води до формирането на агломерат с население от 1,4 млн. души, а това е около 20% от населението на страната. Само в София върху 1,2% от територията живее 17% от населението на страната и се произвежда 22 % от Брутния вътрешен продукт (БВП) на България. Около 67% от населението на София е в трудоспособна възраст, а 13% - в подтрудоспособна възраст. Около 5% от населението на София е заето в сектора на услугите. В София безработицата е най-ниска. Празникът на София е църковният празник "Св. мъченици София и трите й дъщери Вяра, Надежда и Любов". Навършват се 148 години от “Българския Великден” - на 3 април 1860 г. по инициатива на по-радикално настроените църковни дейци в Цариград се провежда Великденската акция. По време на тържествената литургия в българската черква “Св. Стефан” Иларион Макариополски пропуска името на патриарха. Според църковните канони този акт означава публично отхвърляне върховенството на патриаршеската власт и демонстрира желанието на българите да имат своя самостоятелна църква. Примерът на цариградските българи е последван във всички по-големи български общини. Навършват се 60 години от подписването на плана Маршал (3 април 1948 г.), с който 16 страни от Европа получават помощ от 6 милиарда долара за възстановяване след Втората световна война.

   

0 коментарa

Виж още