Каназирева предлага училищата да не плащат такса смет

Каназирева предлага училищата да не плащат такса смет

Предложение училищата да бъдат освободени от плащането на такса смет внесе съветничката от Съюз за Пловдив Дани Каназирева в Общинския съвет. То визира както държавните, така и общинските училища и трябва да влезе в сила от 1 януари 2012 г. От тази година учебните заведения сами заплащат таксата за битовите отпадъци, което се оказа непосилно за повечето от тях, защото ползват големи сгради с високи данъчни оценки и върху тях се начисляват хиляди левове. Има драстични случаи като училище „Константин Величков", което дължи 54 хил. лв. Затова и преди няколко месеца беше направено предложение такса смет за училищата да отпадне, но при вече гласуван размер на задължението и одобрена план-сметка за чистота то би било незаконосъобразно. „Законът за местните данъци и такси не допуска изменения в размера на таксата в течение на годината, затова и тогава предложението не мина. Сега обаче е моментът да се гласува освобождаването на училищата от това задължение поне от следващата година. Ако не побързаме, до края на годината трябва за приемем новата план-сметка и ако промяната за учебните заведения не бъде гласувана преди това, те пак ще трябва да плащат. Така че помагам на колегите от ГЕРБ, които преди време поискаха същото, но тогава нямаше как да стане", заяви Каназирева. Съветничката от Съюз за Пловдив Вихра Ерамян, която е и помощник директор на ЕГ „Иван Вазов", добави, че освождаването от такса смет е много важно, защото дава възможност на училищата да кандидатстват по проекти.

   

0 коментарa

Виж още