Кариерно развитие в Стара Загора

Кариерно развитие в Стара Загора

Проект “Развитие на политиките в областта на кариерното ориентиране в България” се провежда в Стара Загора. В програмата на семинара, който започна тази сутрин, е заложено представяне и дискусия на работния вариант на Пътна карта “Развитие на кариерното ориентиране в България” за 2009 – 2013 година. Целта на Проекта е подпомагане на развитието и прилагането на единна национална политика за предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в България. “Нашата идея е създаване и развитие на национална система за кариерно ориентиране в перспективата на ученето през целия живот. Професионалното усъвършенстване е насочено към подпомагане на социалната, образователната и икономическата интерграция и активност на всички български граждани.” Това сподели един от организаторите на семинара и главен експерт в Националната агенция за професионално образование и обучение Надежда Камбурова. Сред целите на семинара е възможността за въвеждане на модел за кариерно развитие, който да действа още в училищата, за да са напълно запознати учениците какво искат да работят и към какво да се стремят. Регионалният семинар е трети по ред в програмата на Националната агенция за професионално образование и обучение. Преди Стара Загора Форумът е представян и в София и Варна. След обучителният семинатр в града на липите следва и национална конференция, която ще се проведе на 11 ноември в София. На нея окончателно ще бъде приета Пътната карта “Развитие на кариерното ориентиране в България” за 2009 – 2013 година. Проектът е иницииран от Европейската фондация за обучение и е финансиран от Министерството на образованието, културата и науката на Холандия. Финансирането става чрез CROSS/ EVD – правителствена агенция, която отговаря за международното сътрудничество в областта на образованието със страните – кандидатки и нови членове на Европейския съюз. Изпълнението на проекта е възложено на CINOP – най-големият център за иновации и експертиза в областта на професионалното образование и обучение в Холандия. Основен партньор в реализирането на проекта в България е Националната агенция за професионално образование и обучение.

   

0 коментарa

Виж още