Каси на "Топлофикация София" ще работят час повече заради изравнителните сметки

Каси на "Топлофикация София" ще работят час повече заради изравнителните сметки

Изравнителните сметки за сезон 2011-2012 са готови и от днес, 16 август, клиентите на „Топлофикация София”ЕАД могат да доплащат или да получават сумите за връщане, съобщиха от дружеството. На отделен ред в месечните съобщения, които клиентите предстои да получат, ще бъде записана начислената сума за доплащане от изравнение или връщане от изравнение. Сумите за доплащане, заедно с месечните сметки за топла вода могат да бъдат внесени във всяка каса на дружеството или по безкасов път /по Интернет чрез е-pay, чрез банкомати, електронно банкиране, чрез открита разплащателна сметка в банка, както и през пос – терминалите на дружеството. Клиентите, които имат да получават суми за връщане от изравнение и нямат просрочени задължения, могат да изберат или да получат парите си в брой, или да оставят сумата за покриване на следваща сметка. От сумата за връщане се приспада дължимото по сметката за съответния месец или за просрочените месеци, а оставащите пари, според желанието на потребителя, може да се получат в брой или да се оставят за покриване на следващите задължения. Няма краен срок за получаване на сумите. Ако клиентите пожелаят да получат парите си в брой, трябва да отидат в Отдела за обслужване на потребителите в съответния топлорайон и да представят документ за самоличност. В случай, че не са титуляри на партидата, трябва да носят и нотариално заверено пълномощно. С оглед подобряване на обслужването на потребителите и поради отдалеченото разположение на офисите на топлорайон „София”, ръководството на компанията взе решение клиентите от този топлорайон да могат да получават сумите за връщане от изравнителната си сметка в две централни каси - на бул. „Княз Ал. Дондуков” № 56 и бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 11. Работното време на двете каси е от 7:00ч. до 19:00ч. Сумите могат да се получават и в ТР „София”. - ул. „202” № 6, Отдел „Обслужване на потребители и събираемост”. Работното време на отдела е от 8:00 ч. до 15:30 ч. Телефон за допълнителна информация - 813 13 36. С удължено работно време ще работят касите в ТР”Земляне” и ТР „Люлин” – до 18.15 часа, за да отговорят на по-големия поток клиенти заради изравнителните сметки.

   

0 коментарa

Виж още