Качеството на питейната вода в София се следи на всеки 15 секунди в реално време

Качеството на питейната вода в София се следи на всеки 15 секунди  в реално време

„Софийска вода“ следи ежедневно показателите на питейната вода във всички точки от водопроводната мрежа. Компанията препоръчва на софиянци да пият по-често вода от чешмата, защото лятото все още е в разгара си. Ниското съдържание на разтворени соли в нея я прави подходяща за всекидневна употреба и полезна за нормалното функциониране на клетките в организма ни. „Софийска вода“ прави близо 10 000 анализа по над 50 показателя на питейната вода месечно, съгласно нормативните изисквания на страната. Освен задължителния по закон планиран брой проби, компанията прави денонощно още стотици извънредни анализи годишно при всяка по-сериозна авария по мрежата, при подадени сигнали от клиенти за съмнения за качеството или допълнителна проверка на резервоари и съоръжения. Дружеството поставя качеството на питейната вода в София като свой първи приоритет. Чрез високо-технолочичен онлайн мониторинг водата се анализира в реално време, а резултатите за физикохимичните й показатели са готови на всеки 15 секунди. Успоредно с електронния мониторинг, специализирани екипи на акредитирания Лабораторен изпитвателен комплекс към „Софийска вода“ взимат проби за анализ по целия път на водата от изхода на пречиствателните станции до най-крайната точка на водопроводната мрежа. Планът за мониторинг на питейната вода се съгласува всяка година със Столична регионална здравна инспекция. Тя от своя страна провежда независими проби и анализи, като съпоставя с тях докладваните от дружеството резултати. Показателите за качество на водата са достъпни за всички клиенти на интернет сайта на „Софийска вода“ и се актуализират всеки месец.

   

0 коментарa

Виж още