Класацията на университетите в България ще бъде достъпна днес след полунощ

Класацията на университетите в България ще бъде достъпна днес след полунощ

МОДЕРНА РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЩЕ ПОДПОМАГА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ Днес бе представена новата интернет базирана рейтингова система на висшите училища в България, която ще бъде напълно достъпна за потребителите от полунощ на rsvu.mon.bg . Системата съдържа огромна по обем и разнообразие информация за акредитираните висши училища в страната, която ще е публично достъпна. Тя позволява те да бъдат сравнявани по професионални направления според различни, предварително заложени критерии. „Подобна система, насочена към резултата, ефекта от работата на висшите училища, се въвежда за първи път”, каза министърът на образованието Сергей Игнатов и допълни: ”Тя непрекъснато ще се обновява и ще бъде база за развитието и усъвършенстването на висшето образование в България.” В България функционират 51 висши училища, които обучават студенти по над 600 специалности, разпределени в 52 професионални направления. Рейтинговата система позволява изработване на практически неограничен брой различни класации, стана ясно при представянето. Тя позволява на всеки отделен потребител да прави и собствени класации, в зависимост от индивидуалните си потребности и интереси. За изключителното единодушие относно необходимостта от подобна система говори Мира Радева. Тя отбеляза, че за над 2/3 от анкетираните при социологическите проучвания наМБМД в рамките на проекта, съществуващата до момента информация за висшите училища в страната е недостатъчна. Наред с проведените маркетингови проучвания и събрани статистически данни за дейността на висшите училища в България, ”използваната за създаването на системата методология се основава на задълбочено проучване и анализ на международния опит в разработването на подобни класации”, отбеляза проф. Пепка Бояджиева. „Системата дава възможност за информиран дебат за развитието, възможност за самооценка, за саморегулация и за повишаване на конкурентността на висшите училища”, подчерта тя. „Системата е създадена по стандартите на най-добрите подобни системи в света”, каза Саша Безуханова, заместник-председател на КРИБ. „Тя е важен инструмент за реформи, който ще ни помогне да бъдем по-конкурентноспособни”, подчерта Безуханова. Създадената система е база за задълбочени анализи на състоянието и перспективите за развитие на висшето образование, а чрез английската версия на портала българските висши училища подобряват шансовете и присъствието си в европейското и световно образователно пространство, стана ясно при представянето. „Осигуряването на прозрачност е от ключво значение за развитието на висшето образование у нас”, заяви зам.-министърът на МТСП Красимир Попов. „...няма победители и победени, а само достойни участници в конкуренцията за развитие на висшето образование в България”, заключи Красимир Попов.

   

0 коментарa

Виж още