Класирането за детска градина - писмено мотивирано от директора

Класирането за детска градина - писмено мотивирано от директора

Утре общественият посредник на Стара Загора Павлина Геренова ще депозира предложение при изготвяне на списъците с новоприетите деца за всяка учебна година, директорите да посочват писмено мотивите си за класирането. Целта е прозрачност и избягване на конфликти и недоразумения при приема на деца от община Стара Загора в първа група на целодневните детски градини. Поводът за това предложение е постъпила при нея жалба. Павлина Геренова разчита, че по този начин ще се избегнат недоразуменията между родители и директори.

   

0 коментарa

Виж още