Класираха участниците в обществената поръчка за изграждане на регионално депо за отпадъци

Класираха участниците в обществената поръчка за изграждане на регионално депо за отпадъци

Община Стара Загора обявява, че след провеждането на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на ЗОП, с предмет „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“ са класирани следните участници: I място „Иринополис“ ДЗЗД, гр. София II място Обединение „Еко Строителство Стара Загора“, гр. София. III място Обединение „Геодепо СЗ“, гр. София IV място Обединение „Стара Загора”, гр. София. V място ДЗЗД „Сдружение Верея“, гр. Разлог Обществената поръчка за Регионалното депо за отпадъци бе открита с решение № 10-00-457 от 05.03.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров и приключи на 15.08.2013 г. Проектът е на стойност 52 017 747 лв., от които европейско съфинансиране – 42 004 330 лв., национално съфинансиране 7 412 528 лв., участието на Община Стара е в размер на близо 3,5 млн. лв. От проекта ще се възползват общо 347 000 жители от общините Стара Загора, Раднево, Гълъбово, Чирпан, Опан, Братя Даскалови, Казанлък, Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж и Твърдица. Регионалното депо трябва да бъде изградено до юли 2015 г.

   

0 коментарa

Виж още