Клуба на работодателя: Стара Загора ще се превърне в инвестиционна дестинация

Клуба на работодателя: Стара Загора ще се превърне в инвестиционна дестинация

На заседанието на Клуба на работодателя в Стара Загора ба направен задълбочен анализ на бизнес средата в региона и на политическия риск. Всичко това може да бъде обобщено, както и да бъдат дадени удачни инвестиционни решения от „Индъстри Уоч". Това е консултантска и изследователска компания, която взима участие в създаването на „Икономическа зона Тракия" в Пловдив. До момента е допринесла за откриването на 15 000 работни места, както и един милиард инвестиции, информира dariknews.bg.

Димитър Янков, председател на работодателската организация, запозна своите колеги с тревожната статистика, отнасяща се за региона на Стара Загора- отлива на инвеститори. Според него причината за този отлив е бързото покачане на средната работна заплата за година през последния период от 5 години. Това се дължи преди всичко на „ТЕЦ Марица-изток 2", „Мини Марица- изток", също така и на завод „Арсенал" в Казанлък. От 7 600 през 2010г през 2015 средната годишна заплата е станала 10 600лв. За сравнение беше даден пример с Пловдив, където средната годишна заплата е 9 000 лв.

Друга причина е намаляването на активните работещи между 15 и 64 години. Според статистически данни през последните пет години коефициентът на заетост е спаднал от 64% на 58%, докато в други региони този процент расте.

Интересен факт е, че броя на регистрираните в бюрата по труда е намалял, а процента на безработицата е нараснал. Причина за това е намаляването на икономически активното работещо население в региона. Голям проблем за инвеститорите е липсата на квалифицирана работна ръка.

На заседанието бе направено предложение за проучване на възможностите за развитието на Стара Загора като инвестиционна дестинация. Предложено бе зоната да носи името „Загоре“ и към нея да се присъединят Казанлък и Раднево.

Емил Христов, председател на общинския съвет, се съгласи да обсъди това предложение с кмета на Стара Загора – Живко Тодоров- и да бъде заложено в Бюджет 2017.

   

0 коментарa

Виж още