Клуб ”Здраве и безопасност”

Клуб ”Здраве и безопасност”

Инцидентите и трудовите злополуки могат да споходят всеки един от нас. Срещу тях не са имунизирани нито работодателите, нито работниците. За съжаление България е една от страните, в които условията на труд често не отговарят на необходимите изисквания. В много от фирмите и предприятията не се спазват правилата за безопасност на труда , което води до професионални заболявания, трудови злополуки и промишлени аварии. “Идеята да създаме Клуб ”Здраве и безопасност” в Стара Загора се породи от опита на нашите колеги в Пловдив и Пазарджик”, каза в студиото на Дарик кафе Христослава Георгиева , която е ръководител проекти и програми в Търговско-промишлената палата в нашия град. ”В този клуб фирми, институции и организации ще обменят опит и познания, които касаят безопасните условия на труд. Клубът има три основни цели: да се съдейства на фирмите от региона да постигат изискванията за безопасни условия на труд .Втората ни цел е да подпомагаме дейността на отговорните институции,а третата е да обменяме опит на добрите практики- както наши,така и европейски ”. До момента десетина фирми, както и Камарата на строителите са заявили готовност за членство в Клуба. Инициативата за създаването му е подкрепена от Областна администрация , Търговско-промишлената палата , Дирекция Областна инспекция по труда,Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, Регионална инспекция по околна среда и води, Териториална дирекция Гражданска защита. Учредителното събрание на Клуб “Здраве и безопасност” ще се проведе на 19 ноември от 16,00 часа в залата на Областната администрация.

   

0 коментарa

Виж още