Кметовете на 22 общини са поканени да участват в Европейската седмица на мобилността

Кметовете на 22 общини са поканени да участват в Европейската седмица на мобилността

Ежегодно в периода 16-22 септември се провеждат Европейската седмица на мобилността (ЕСМ), а на 22 септември „В града без моята кола”. Тази година мотото на кампанията е „Чист въздух – ти си на ход!”. Целта е промяна в транспортните навици за подобряване качеството на въздуха. Кампанията е насочена както към местните власти, които могат да предприемат мерки чрез изграждане на инфраструктура, подобрение на обществения транспорт, ограничаване на достъпа на превозни средства, така и към гражданите, които могат да променят избора на транспорт. Кметовете на общини, желаещи да се включат в кампанията ЕСМ 2013 година следва да направят регистрация на адрес registration.mobilityweek.eu/ и да подпишат Хартата, с което се задължават да изпълнят поне една постоянна мярка за трансфер от ползване на лични автомобили към безопасни за околната среда други видове транспорт. На 22 септември, определен за кампанията „В града без моята кола” градоначалниците могат да обособят една или няколко зони само за пешеходци и колоездачи поне за 1 ден. Допълнителна информация за кампанията Европейска седмица на молибността 2013 и Хартата за участие могат на бъдат намерени на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: www.riosv-ruse.org/kampanii-na-riosv/49-evropejski-sedmitza-na-mobilnostta-16-22 septemvri.html.

   

0 коментарa

Виж още