Кметове и учени дискутират превантивни мерки при бедствия

Кметове и учени дискутират превантивни мерки при бедствия

Ранното предупреждение на населението за опасни явления свързани с хидрологични и метеорологични процеси ще дискутират утре в Бургас представители на НИХМ при БАН и кметовете на общини от областта. Целта на срещата е да бъдат запознати областната и общински администрации на Бургаска област със Системата за ранно предупреждение за опасни и особено опасни явления от хидрометеорологичен произход. Ще бъдат представени резултатите от работата на системата и сега съществуващите начини за ранно оповествяване и ще се предложат нови, по-ефективни способи за комуникация с общинските структури с цел взимане на бързи управленчески решения. Ще се обсъдят и набележат конкретни действия свързани с оценка на риска в различни участъци от крайбрежната зона. На събитието ще присъстват Акад.Никола Съботинов-председател на БАН, Атанас Терзиев-зам.-областен управител и Атанаска Николова-зам.-кмет по Европейски политики и Околна среда

   

0 коментарa

Виж още