Кметове срещу съветници в Община Казанлък

Кметове срещу съветници в Община Казанлък

В декларация до областния управител Мария Нейкова кметове и кметски наместници от Община Казанлък изразиха огорчение, безпокойство и недоволство от отношението на общинските съветници към работата им. На проведената в петък по тяхно искане среща присъства и кметът на Казанлък Стефан Дамянов, който се солидаризира с колегите си и заяви, че ще върне за преразглеждане решението, дало конкретен повод за протеста. Това не е отказът на Общинския съвет да бъдат увеличени заплатите на кметовете, а решението, с което ги задължава да изготвят и представят отчети за работата си. Такива доклади не са представили 11 от 19-те кметове, а на 9 не са актуализирани възнагражденията. В продължение на няколко месеца напрежението между местната законодателна и изпълнителна власт в Казанлък расте, старейшините вземат различни решения, които после променят, няма обяснение за много действия, смятат кметовете. В декларацията те се позовават на правата и задълженията си по Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), уточнявайки, че дейността им се базира на още 16 закона, и поясняват писаните и неписаните си задължения. Те са категорични, че отчет се дава пред избирателите, а не пред Общинския съвет, защото хората в населените места са техните работодатели. На срещата бе изразено и мнение за необходимостта от промени в ЗМСМА, с които да се уредят спорни въпроси. Признавайки, че не се чувства добре в ролята на помирител, областният управител Мария Нейкова също изрази недоумението си от ставащото в Града на розите. "Свикнала съм да идвам там по хубави поводи, свързани с проекти, с инвестиции. Разбирам огорчението и вълнението ви. Подобно отношение към представителите на местната власт е недопустимо. От известно време има разминаване във вижданията на Общинския съвет и общинската администрация, липсват диалог, чуваемост и консенсус за развитието на общината. Като областен управител съм убедена, че Общинският съвет и общинските власти са призвани да решават проблемите на хората, а не да създават проблеми", подчерта тя. И подкрепи идеята за промени в законите, регламентиращи дейността на местните власти, и дори предложи областният управител да има право не само да свиква общинските съвети, но и да ги разпуска. Мария Нейкова се ангажира да се запознае подробно с протокола от сесията и декларацията, след което ще изрази становището си.

   

0 коментарa

Виж още