Кметът Галина Стоянова подписа договора по проекта за МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”

Кметът Галина Стоянова подписа договора по проекта за МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”

На 31 януари в Благоевград кметът на община Казанлък Галина Стоянова подписа договора за безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“ в размер на 3 661 757,91 лв. По проекта се предвижда доставка на оборудване като компютърен томограф, дигитален рентгенов апарат, ехограф комбиниран с цветен доплер – за кардиология и за отделение по вътрешни болести, холтер за ритъмни нарушения, 2 кардиомонитора, биохимичен анализатор, лапароскопски набор апарати за диагностика и лечение, кувьоз, 3 анестезиологични апарата, 6 хемодиализни апарата и система за обратна осмоза и др. Ще бъдат извършени строително-ремонтни дейности в 3 отделения на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”, в които ще бъде доставена и монтирана медицинската апаратура. Това са отделенията за Образна диагностика, Хемодиализа и Акушеро-гинекологично отделение. 18 са общините, които са спечелили проекти за лечебни заведения. Средствата за финансиране са от Европейския фонд за регонално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. по схема BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”. По нея са одобрени общо 18 проектни предложения. 9 от тях са в рамките на компонент 1 - „Комплексни онкологични центрове и специализирани болници за онкологични заболявания”, и още 9 - по компонент 2 - „Големи общински болници”. На 31 януари в Благоевград бяха подписани договори на обща стойност 88.4 млн. лева за обновяването на 18 общински болници. „Над 380 млн. лева са предвидени за инфраструктура и оборудване в сектора здравеопазване - заяви пред кметовете на общините със спечелени проекти министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. - С тях ще подкрепим реформата в сектора и ще финансираме целенасочено конкретна област за осигуряване на по-голям ефект.” Министър Павлова връчи чекове на представителите на общините-бенефициенти. Със 140 млн. лева, предвидени за държавни болници, ще бъдат изградени онкологични центрове в големите градове на страната, допълни министър Павлова. На снимката - Момент от подписването на договора в Благоевград. Кметът на община Казанлък Галина Стоянова е с управителя на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД - Казанлък д-р Кети Маналова-Владкова

   

0 коментарa

Виж още