Кметът Георги Икономов подписа договора за проектиране и строителство на ВиК мрежата в западната част на Банско

Кметът Георги Икономов подписа договора за проектиране и строителство на ВиК мрежата в западната част на Банско

Кметът Георги Икономов подписа с ДЗЗД „Ново Банско” договора за проектиране и строителство на ВиК мрежата в западната част на Банско, пречиствателна станция и пътища, водещи към нея. Стойността на договора е над 50 млн. лв и е част от реализацията на големия проект “Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на пречиствателна станция за отпадни води”, на стойност 89 482 119,26 лв. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския кохезионен фонд. Общата цел на проекта е постигане на изискванията на Директивата на Съвета на Европа за пречистването на градските отпадни води. По този начин ще се намалят количествата на непречистените води, загубите на питейна вода и ще се подобрят водоснабдителните услуги. Срокът на изпълнение на подписания договор с ДЗЗД „Ново Банско” е краят на 2014г.

   

0 коментарa

Виж още